BASIL_NUFAR.jpg

Ocimum basilicum (BASIL, 'NUFAR')

Photo info